ÜRÜN GELİŞTİRME

 

Günümüzün yoğun rekabetçi ortamından sıyrılabilmenin yegane yolu, izleyen 10 yıllık sürece yönelik pazar vizyonuyla yeni ürün geliştirmektir. Yeni ürün geliştirme başarısı, yalnızca teknik beceri ya da yenilikten geçmemektedir.

 

Yeniliğin korunması ve uygulanabilir olması için doğru pazarların hedeflenip bu pazarların ihtiyaç ve regülasyonlarına göre geliştirme planının yapılması, gerektiğinde geliştirmenin güdümlü olarak planlanması gerekmektedir.

 

Farklı uzmanlık kollarının tek bir çatı altında hizmete dönüşmesi ilaç geliştirmede zaman ve maliyet yönetimine etkin bir verimlilik sağlamaktadır. Bu nedenle SONIFAR The Pharma Expert, söz konusu farklı multidispliner olguları bir arada senkronize bir şekilde yönetebilen deneyimli bir ekip ile yola çıkıyor.

 

Ürün geliştirmedeki kurumsal ve bireysel geçmişimiz gelecekte neler başarabileceğimizin en temel göstergesidir.

 

Detaylı bilgi için business.development@sonifar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

SONIFAR © 2014 Privacy Policy